Η προσέγγιση και η φιλοσοφία μου

Στόχος μου είναι η πρόληψη για την υγεία των ανθρώπων. Ο κάθε ένας από εμάς, σε κάθε στιγμή της ζωής του μπορεί να είναι περισσότερο ή λιγότερο υγιής. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας «Υγεία είναι μια κατάσταση πλήρους σωματικής, νοητικής και κοινωνικής ευεξίας και όχι απλώς η απουσία νόσου ή αναπηρίας.» Το να δουλεύουμε με τον εαυτό μας, να έχουμε καλή και αρμονική επαφή και αλληλεπίδραση με το σώμα μας, τα συναισθήματα μας, τις σκέψεις μας και το περιβάλλον μας, λειτουργεί σαν πρόληψη για την υγεία μας, ώστε να αποφύγουμε να αρρωστήσουμε ψυχικά ή σωματικά. Όταν φροντίζουμε τον εαυτό μας και τις σχέσεις μας, έχουμε καλύτερη ποιότητα ζωής και αυξάνουμε τις πιθανότητες να είμαστε και να παραμείνουμε υγιείς.

Η Συμβουλευτική σύμφωνα με την Ελληνική Εταιρία Συμβουλευτικής, «έχει στόχο να προσφέρει στο άτομο τις ευκαιρίες προκειμένου να αναπτύξει τις δυνατότητές του για να ζήσει με ένα τρόπο πιο ικανοποιητικό για τον ίδιο. Ο όρος Συμβουλευτική σχέση συμπεριλαμβάνει εργασία με μεμονωμένα άτομα, ζευγάρια ή ομάδες ατόμων. Οι στόχοι της συμβουλευτικής διαφέρουν σύμφωνα με τις ανάγκες των ατόμων. Μπορεί να έχουν σχέση με προσωπική ανάπτυξη, διευθέτηση ή λύση συγκεκριμένων προβλημάτων, λήψη αποφάσεων, αντιμετώπιση κρίσεων, αυτογνωσία, επεξεργασία εσωτερικών συγκρούσεων ή βελτίωση διαπροσωπικών σχέσεων. Ο ρόλος του/της Συμβούλου είναι να διευκολύνει και να υποστηρίξει την προσπάθεια του ατόμου σεβόμενος/η τις προσωπικές αξίες, τα προσόντα του, καθώς και τις ικανότητές του να προσδιορίζει τους ατομικούς στόχους

Το Coaching Σύμφωνα με τον Ελληνικό Σύνδεσμο Coaching «είναι μια διεργασία δημιουργική που επιδιώκει να υποστηρίξει τους εμπλεκομένους ώστε να αναπτυχτούν και να φτάσουν τους στόχους που οι ίδιοι επιθυμούν. Μπορεί να επικεντρώνεται τόσο σε άτομα όσο και σε ομάδες και ασχολείται με θέματα επαγγελματικής και προσωπικής εξέλιξης, διευκολύνοντας τον εντοπισμό εναλλακτικών τρόπων διαχείρισης επαγγελματικών και προσωπικών προκλήσεων.»

Η Συστημική Προσέγγιση εξετάζει ένα άτομο μέσα στην πραγματικότητα του περιβάλλοντος στο οποίο ανήκει, στον τρόπο που επιδρά το περιβάλλον στο άτομο και αντίστροφα τον τρόπο που επηρεάζει το άτομο το περιβάλλον του. Το άτομο, αποτελώντας μέρος ενός μεγαλύτερου «όλου», σχετίζεται και αλληλεπιδρά με άλλα άτομα και ακολουθεί κανόνες, ρόλους και αξίες - συνειδητά ή ασυνείδητα - του ευρύτερου συνόλου στο οποίο ανήκει.

Γεννιόμαστε, εξελισσόμαστε και αναπτυσσόμαστε μέσα σε πολλαπλά συστήματα με πρωταρχικό την οικογένεια. Ακολουθούν το σχολείο, οι φίλοι, το εργασιακό περιβάλλον, κλπ. Αλλαγές που μπορεί να θελήσει να κάνει ένα άτομο στη ζωή του είναι σε άμεση αλληλεξάρτηση και αλληλεπίδραση με τα σημαντικά συστήματα στα οποία ανήκει και τη φάση στην οποία βρίσκονται αυτά. Υποστηρίζοντας και ενθαρρύνοντας τους ανθρώπους να αναπτύξουν τα θετικά και υγιή τους κομμάτια, παρακινούν και τα συστήματα στα οποία αυτοί ανήκουν να αναπτυχθούν προς μια θετική κατεύθυνση.

Με τους ανθρώπους που επιλέγουν να συνεργαστούν μαζί μου ιδιωτικά, κάνω Coaching ή/και Συμβουλευτική Συστημικής Προσέγγισης, αντλώντας και συνθέτοντας μεθοδολογίες και εργαλεία και από άλλες ψυχολογικές προσεγγίσεις με στόχο να τους υποστηρίξω να είναι υγιείς σε όλα τα επίπεδα.

Πιστεύω ότι οι άνθρωποι έχουν πολλές δυνατότητες, είναι δημιουργικοί και ξέρουν ο καθένας για τον εαυτό του τι είναι καλύτερο για αυτούς και τον τρόπο με τον οποίο θέλουν να αναπτυχθούν. Κάνω ερωτήσεις και βρίσκουν τις απαντήσεις τους. Στόχος μου είναι να υποστηρίζω και να βοηθώ τους πελάτες μου να πετύχουν την καλύτερη δυνατή κατάσταση φυσικής, πνευματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας. Υλοποιώντας τις αλλαγές που επιθυμούν να ζουν μια «νέα ζωή» έχοντας πετύχει στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό τις φιλοδοξίες και τις επιθυμίες τους. Με άλλα λόγια να αξιοποιούν το δυναμικό τους ώστε να ζουν τη ζωή τους με τον τρόπο που εκείνοι επιλέγουν, αντλώντας ευχαρίστηση και ικανοποίηση από αυτήν.

Η σχέση που δημιουργείται ανάμεσα σε εμένα και τον πελάτη μου είναι ένα εργαλείο που δημιουργεί ένα ασφαλές και ανοικτό χώρο για να επεξεργαστεί τους στόχους του και να αναπτυχθεί.

Σέβομαι απόλυτα το σύστημα αξιών του πελάτη μου όσο και το δικό μου γιατί πιστεύω στη μεγάλη του δύναμη τόσο στην παρακίνηση, όσο και στην επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων.

Δεοντολογία:

Η πρακτική μου υπόκειται στους κανόνες που ορίζουν οι κώδικες δεοντολογίας των συλλόγων στους οποίους ανήκω: