ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

Η Επαγγελματική Ανάπτυξη του ανθρώπου είναι μια εξελικτική πορεία με πρώτο σταθμό στην ηλικία της εφηβείας, όπου ο έφηβος καλείται να αποφασίσει ποια κατεύθυνση να ακολουθήσει ήδη μέσα στο Λύκειο. Στο σημείο αυτό για να πάρει την βέλτιστη απόφαση είναι πολύ σημαντικό να ακολουθήσει ένα πρόγραμμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού, ώστε να είναι σε θέση να γνωρίζει καλύτερα τόσο τον εαυτό του όσο και τα βασικά χαρακτηριστικά του επαγγέλματος ή των επαγγελμάτων που θα μπορεί να ασκήσει σε συνέχεια της κατεύθυνσης που επιλέγει : Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Δεύτερος σταθμός της επαγγελματικής εξέλιξης του ανθρώπου είναι όταν σαν νεαρός ενήλικας καλείται να αποφασίσει τι δουλειά να κάνει. Στο σημείο αυτό είναι πολύ σημαντικό να ακολουθήσει ένα πρόγραμμα Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας, για να είναι σε θέση να επιλέξει σε ποιο επάγγελμα έχει την δυνατότητα να σταδιοδρομήσει με επιτυχία, ώστε η πορεία του να ξεκινήσει με όσο πιο γερά θεμέλια γίνεται. Μέσα από τη συμβουλευτική αυτή διαδικασία θα μάθει πώς να παρουσιάζει καλύτερα τον εαυτό του μπροστά σε έναν εργοδότη, με ποια στρατηγική θα ψάξει να βρει δουλειά, κλπ. Επίσης εάν δεν έχει προηγηθεί στην εφηβεία του ένα πρόγραμμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού θα το συμπεριλάβουμε στο πρόγραμμα: Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας

Τρίτος και μετέπειτα σταθμοί της επαγγελματικής εξέλιξης του ανθρώπου είναι όταν σαν επαγγελματίας / εργαζόμενος επιλέγει ή αναγκάζεται να αλλάξει εργασία ή ακόμα και επάγγελμα. Πιθανόν στο σημείο αυτό να χρειάζεται μια πιο ευρεία διερεύνηση των ικανοτήτων και ενδιαφερόντων του, μια υποστήριξη στη χάραξη της στρατηγικής του για εξεύρεση νέων επαγγελματικών οριζόντων, κλπ. Επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχει συνεχώς εναλλακτικές και σχέδια ανάπτυξης μέσα στο ίδιο επάγγελμα ή ακόμα και στην ίδιο εργασιακό περιβάλλον (επιχείρηση / οργανισμός): Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας

Η Επαγγελματική Ανάπτυξη πολλών ανθρώπων (κυρίως ελεύθερων επαγγελματιών) συνεχίζεται σε πολύ προχωρημένες ηλικίες ...