Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Οι έφηβοι σήμερα καλούνται πολύ νωρίς να απαντήσουν στο ερώτημα: «ποιο είναι το καλύτερο επάγγελμα για μένα;» Μέσα από ένα πρόγραμμα θα διερευνήσουμε τον τρόπο με τον οποίο θα εξασφαλίσει την επαγγελματική του σταδιοδρομία, απαντώντας μέσα από εξειδικευμένα εργαλεία (ψυχομετρικά τεστ, συνεντεύξεις, κ.α.) τα παρακάτω ερωτήματα:

- Ποια είναι τα ταλέντα μου, τα ενδιαφέροντα και οι ικανότητες μου;

- Σε ποιους επαγγελματικούς κλάδους μπορώ να ανθήσω;

- Τι επιλογές να κάνω στο σημερινό οικονομικό περιβάλλον;

Η διαδικασία του προγράμματος θα είναι η εξής:

1. Στην πρώτη συνάντηση θα κάνουμε:

- Εισαγωγή στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό

- Συνέντευξη

- Θα ξεκινήσει η διαδικασία των τεστ με εκείνα της προσωπικότητας του και ενδιαφερόντων του.

2. Στην δεύτερη συνάντηση θα ολοκληρώσει με το τεστ ικανοτήτων .

3. Στην τρίτη συνάντηση θα παραλάβει μαζί με την οικογένεια του την προσωπική του έκθεση, η οποία προτείνει τις κατάλληλες επαγγελματικές κατευθύνσεις.

4. Στις επόμενες 3-5 συναντήσεις θα μπορέσει να έχει υποστήριξη για να διευκρινίσει ακόμα περισσότερο τους στόχους του στις συγκεκριμένες ευρείες επαγγελματικές κατευθύνσεις.