Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας

Είτε εργάζεστε είτε δεν εργάζεστε αυτή τη στιγμή, ίσως αναρωτιέστε με ποιο τρόπο να εξασφαλίσετε την επαγγελματική σας ανάπτυξη και σταδιοδρομία. Μέσα από το πρόγραμμα αυτό μπορούμε μαζί να βρούμε τις απαντήσεις στα ερωτήματα σας. Το πρόγραμμα Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας περιλαμβάνει τρείς ενότητες:

1η Ενότητα:

Θα σας παρουσιαστεί το πρόγραμμα που θα ακολουθήσουμε και θα καταγράψουμε τους επαγγελματικούς σας στόχους. Στη συνέχεια, με στόχο την απάντηση στις παρακάτω ερωτήσεις, θα συμπληρώσετε τα αντίστοιχα τεστ:

- Ποια επαγγέλματα με ενδιαφέρει να κάνω; (Test Ενδιαφερόντων) 

- Σε ποιών επαγγελμάτων τις απαιτήσεις μπορώ να ανταποκριθώ; (Test Ικανοτήτων)

 - Ποια επαγγέλματα μου ταιριάζουν; (Test Προσωπικότητας)

- Ποια επαγγέλματα μου είναι σημαντικά; (Test Αξιών)

Η Ενότητα αυτή ολοκληρώνεται με μια συνέντευξη, μέσα από την οποία θα διερευνήσουμε τα παραπάνω θέματα, πριν παραλάβουμε την έκθεση με τα αποτελέσματα των test.

2η Ενότητα:

Ψυχολόγοι της ISON Psychometrica, ειδικευμένοι στην ψυχομετρία, θα αναλύσουν τις απαντήσεις που δώσατε στα test με ειδικά εργαλεία. Στην συνέχεια σε συνεργασία μαζί μου θα συνταχθεί η προσωπική σας έκθεση, στην οποία συνδυάζονται τα αποτελέσματα των test με όσα προέκυψαν από τη συνέντευξη και παρουσιάζονται αναλυτικά ποια είναι τα πιο ταιριαστά με εσάς επαγγέλματα.

3η Ενότητα:

Σε μια σειρά συνεδριών θα δουλέψουμε μαζί τα παρακάτω θέματα:

- Συνειδητοποίηση των προσόντων και του δυναμικού σας καθώς και των στοιχείων που σας προσφέρουν την μέγιστη ικανοποίηση από την εργασία σας.

- Διερεύνηση διαθέσιμων επαγγελματικών επιλογών

- Καθορισμός στόχων και στρατηγικής για την επίτευξή τους

Τέλος:

Ανάπτυξη δεξιοτήτων εφόσον απαιτούνται (βιογραφικό, Linkedin, προετοιμασία συνέντευξης, διαπραγμάτευση αμοιβής, ... )

ή

Υποστήριξη έναρξης επαγγέλματος εφόσον αποφασισθεί αυτή η κατεύθυνση (έναρξη εργασιών, εγγραφή στα απαιτούμενα επιμελητήρια/συλλόγους, σύνταξη βασικού επιχειρηματικού σχεδίου)

Το πρόγραμμα συνήθως διαρκεί 10-12 ώρες, και υπάρχει η δυνατότητα πρόσθετων συνεδριών αξιολόγησης της προόδου των ενεργειών σας.