ΣΧΕΣΕΙΣ

Η προσωπική ανάπτυξη είναι ένα ταξίδι που συνεχίζεται σε όλη τη διάρκεια της ζωής μας. Όλοι μας αλλάζουμε συνεχώς γιατί η αλλαγή είναι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της ζωής: αλλάζουμε από τη στιγμή της γέννησης μας. Αλλάζουμε γιατί μεγαλώνουμε και αναπτυσσόμαστε.

Τη σημερινή εποχή η ζωή μας αλλάζει πολύ γρήγορα και απρόβλεπτα. Μπορεί να γίνει δύσκολο να διαχειριστούμε την αίσθηση αβεβαιότητας που μας δημιουργούν οι αλλαγές.

Ο καθένας μας όμως ζει και αναπτύσσεται μέσα σε μεγαλύτερες ομάδες, την οικογένεια, το εργασιακό του περιβάλλον, το φιλικό του περιβάλλον, συλλόγους στους οποίους ανήκει, κλπ. Οι σχέσεις μας λοιπόν με τους συντρόφους μας, με τα παιδιά μας, με τους γονείς μας, με τα αδέλφια μας, με τους συναδέλφους μας, με τους πελάτες μας, με τους φίλους μας και με άλλα μέλη της κοινωνίας γενικότερα, είναι πάρα πολύ σημαντικές και ο τρόπος που τις διαχειριζόμαστε μπορεί είτε να παρεμποδίσει και να δυσκολέψει είτε να διευκολύνει και να υποστηρίξει την πορεία μας στη ζωή.

Ταυτόχρονα ως άτομα είμαστε ολότητες: έχουμε σώμα, σκέψεις και συναισθήματα τα οποία χρειάζεται να συμμετέχουν σε υγιείς αλληλεπιδράσεις, αλληλεξαρτήσεις και αλληλοσχετισμούς ώστε να είμαστε υγιή άτομα. Συχνά οι πιεστικές συνθήκες της ζωής μας ωθούν να παραμελούμε την φροντίδα κομματιών του εαυτού μας αυξάνοντας τον κίνδυνο να αντιμετωπίσουμε θέματα με την υγεία μας.

Επίσης οι ρόλοι μας είναι πολλαπλοί. Είμαστε επαγγελματίες, γονείς, παιδιά, αδέλφια, σύντροφοι, συνάδελφοι, φίλοι, μέλη σε συλλόγους, συνδέσμους κλπ. Μπορεί να γίνει δύσκολο να ανταποκριθούμε ικανοποιητικά σε όλους αυτούς τους ρόλους.

Διαχείριση και ανάπτυξη σχέσεων για:

- Singles (Ελεύθερους που αναζητούν σχέση)

- Ζευγαριών

- Γονέων με τα παιδιά τους