ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ

Οι συνεδρίες θα γίνονται από κοντά η/και μέσω skype.

Καταρχήν θα διερευνήσουμε τους στόχους σας.

Εάν αποφασίσουμε να συνεργαστούμε, ή θα συναντηθούμε για έναν συγκεκριμένο αριθμό συνεδριών (5-12) για ένα διάστημα ανά τακτά χρονικά διαστήματα (κάθε εβδομάδα / δεκαπενθήμερο / μήνα).

Σε κάθε συνεδρία θα:

- Bλέπουμε πως πέρασε το προηγούμενο διάστημα σε σχέση με τα όσα έχουμε θέσει σαν ενδιάμεσους στόχους και αντίστοιχες ενέργειες. 

- Διερευνούμε τρόπους αντιμετώπισης θεμάτων που έχουν προκύψε  

- Θέτουμε πλάνο και ενέργειες για το επόμενο διάστημα.

Αυτό που θα κερδίσετε εφόσον δουλέψουμε μαζί είναι η επίτευξη των προσωπικών σας στόχων σε θέματα που θα επιλέξετε, όπως:

- Επαγγελματική ανάπτυξη

- Διαχείριση Άγχους και Χρόνου

- Διαχείριση αλλαγών

- Άλλα θέματα προσωπικής ανάπτυξης: για παράδειγμα η εικόνα σας προς τους άλλους (εμφάνιση και συμπεριφορά)

- Διαχείριση σχέσεων

Σε αυτό το ταξίδι προς την επίτευξη των προσωπικών σας στόχων θα είμαι η συνεργάτιδα σας και η συνοδοιπόρος σας και θα οικοδομήσουμε μαζί μια σχέση που θα σας υποστηρίξει να κάνετε τις επιθυμίες σας πραγματικότητα.